CO NABÍZÍME

ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRHY

 • rodinných domů a příslušenství
 • interiérů
 • rezidenčních staveb
 • hotelu, administrativních budov, restaurace, kavárny
 • klubu, baru
 • kanceláře, komerční provozovny
 • rekonstrukce domů a interiérů

DOKUMENTACE VŠECH STUPŇŮ

 • komplexní projektové služby
 • architektonické studie
 • vizualizace
 • projektu interiéru
 • projektu pro územní řízení
 • projektu pro stavební povolení
 • projektu pro provedení stavby
 • projektu pro změny stavby před dokončením
 • a jiné

INŽENÝRING

 • Pokud potřebujete aby se za Vás někdo postaral o komunikaci s úřady, naše společnost poskytuje komplexní inženýrskou činnost. Poskytujeme zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí. Projednáváme a zajišťujeme územní rozhodnutí, stavební povolení ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb v platném znění, vodoprávní povolení a další rozhodnutí v rámci přípravy realizace staveb.
 • projednáme a zajistíme podklady pro územní rozhodnutí, ohlášení stavby či stavební povolení
 • pomůžeme při vyhledání lokality pro Vaši stavbu
 • technický dozor investora
 • dohlédneme na způsob a kvalitu prováděného díla a jeho dílčí a konečné termíny
 • zajistíme vyšší koordinaci činností jednotlivých profesí při realizacích interiérů
 • autorský dozor
 • závěrečná kreativní účast tvůrce projektu stavby na její realizaci