EXTERIÉR RODINNÉHO DOMU, OLOMOUC

     Návrh exteriéru a terénních úprav okolí rodinného domu v doposud plně nezastavěném developerském satelitu v Olomouci je fakticky re-designem původního návrhu staby. Hlavní požadavky investora kladly důraz především na vzhledové zhodnocení fasády, dostatečné prosvětlení schodišťového rizalitu a funkční propojení interiéru s přilehlou zahradou přes částečně prosklenou terasu. Sekundárním cílem bylo vypořádání se s nerovností terénu stavební parcely a navrhnutí vhodného způsobu svahování pozemku sloužící jako podklad pro budoucí návrh zahradního architekta.