PŘÍSTAVBA K POLYFUNKČNÍMU DOMU, VSETÍN

Návrh rekonstrukce fasády a přístavby nových komerčních prostor polyfunkčního domu v obci Vsetín.
Návrh přístavby ke stávajícímu domu ve Vsetíně v těsné blízkosti hotelu Vsacan měl v zásadě dva cíle. Prvním bylo navýšit stávající půdorysnou plochu domu o další funkční komerční prostory. Druhým cílem pak bylo nenásilnou formou železobetonové konstrukce se zavěšeným fasádním systémem a volbou jednoduchých geometrických tvarů s velkorysým podílem prosklených částí fasády zhodnotit exponovanou lokalitu v centru města Vsetín.