RESTAURACE, NOVÝ JIČÍN

     Návrh restaurace vychází z konkrétního požadavku investora koncipovat objekt jako dřevostavbu v bezprostřední blízkosti autobusového nádraží v centru města. Tvar hlavní hmoty vychází z částečného řezu kónickým tubusem. Vnitřní žebroví připomínající interiér středověké lodi se klínovitě svažuje pod terén směrem k budově restaurovaného penzionu. Prosklené průčelí láká cestující do útrob, kde  mohou spočinout před další cestou. Stavba obklopena zastávkami s železnými markýzami, budovou supermarketu, industriálními a historizujícími budovami svým pojetím reaguje na nesourodost městské zástavby v dané lokalitě.