RODINNÁ VILA, VSETÍN

     Rodinná vila splňující parametry nízko-energetické stavby se nachází v kopcích pohoří Beskydy nad městem Vsetín. Navrhovanou stavbu je možno popsat jako klínovitou hmotu tvaru písmene L, vetknutou do svahu terénu parcely. V podélném směru je hmota domu rozdělena do dvou výškových úrovní tak, že koresponduje s přirozenými liniemi svahu. Díky této koncepci je dosaženo citlivého umístění stavby do okolní krajiny. Základní hmota domu narušena velkoformátovými okny je navržena ve tmavém fasádním obkladu kolorovaném režnými cihlovými pásy. Západní schodiště s velkorysým prosklením a přiznanou betonovou konstrukcí spojuje přízemí s prvním podlažím. Okna hlavních pobytových místností jsou orientována  k jihu a jihozápadu.